O nas

O kancelarii

"Nasza Kancelaria jest dla Państwa zawsze otwarta!"

Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego działa z powodzeniem na polskim i zagranicznym rynku prawniczym od 2000 r. Zespół współpracowników Kancelarii tworzą zarówno młodzi, zdolni prawnicy, jak i doświadczeni adwokaci, od wielu lat zajmujących się doradztwem prawnym oraz reprezentacją sądową. Wykształcenie zdobywali na krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych, doświadczenie oraz szlify zawodowe uzyskiwali praktykując w Polsce oraz poza jej granicami, głównie na terytorium Niemiec, Francji, Belgii i Holandii. Część prawników Kancelarii łączy pracę zawodową w branży świadczenia usług prawniczych z pracą akademicką, zapewniając stały kontakt ze światem nauki. Stawiamy na ciągłe doskonalenie naszych kompetencji. W prowadzonej działalności wykorzystujemy dorobek polskiej i międzynarodowej myśli prawniczej oraz znajomość uwarunkowań pozaprawnych w zakresie prowadzonych przez nas spraw. Przy realizacji dużych projektów transgranicznych korzystamy z pomocy grupy wysoce wykwalifikowanych tłumaczy.

Prowadzący Kancelarię – adwokat Remigiusz Gołębiowski studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Łódzkim. Kształcenie kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbywał staże i kwerendy naukowe we Francji oraz w Niemczech (m.in. w Tuluzie i Monachium). Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, centralnym ośrodkiem pracy zawodowej obok Łodzi czyniąc Warszawę oraz Poznań. Kancelaria stale współpracuje z krajowymi uczelniami wyższymi oraz uniwersytetami zagranicznymi. Adwokat Remigiusz Gołębiowski legitymuje się biegłą znajomością języka francuskiego i rosyjskiego, w stopniu komunikatywnym włada językiem angielskim i niemieckim, a w zakresie podstawowym posługuje się językiem włoskim, hiszpańskim i norweskim.

Kierunkujemy nasze działania na osiągnięcie zamierzonych przez Klienta rezultatów, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, poufność, lojalność i rzetelność przy prowadzeniu powierzonych praw. Rękojmię naszych kwalifikacji mogą stanowić dziesiątki usatysfakcjonowanych Klientów indywidualnych, znaczących przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i ośrodków badawczych.

Skontaktuj się z nami

Nasze kompetencje