Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Nasze usługi obejmują między innymi sporządzanie wniosków wszczynających postępowania, odwołań, skarg do sądów administracyjnych na niekorzystne decyzje, skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dbamy również o to, by powierzone nam sprawy toczyły się sprawnie i możliwie szybko, dlatego na bieżąco monitorujemy czynności podejmowane przez organy w toku sprawy i w razie potrzeby reagujemy na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy, dokładając wszelkich starań, by za przedłużające się postępowanie Klient otrzymał stosowną rekompensatę finansową.

W ramach naszej praktyki udzielamy fachowego wsparcia w postępowaniach dotyczących między innymi:

  • naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału lub uzbrojenia nieruchomości;
  • sprawach o podział czy połączenie nieruchomości;
  • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej;
  • niekorzystnych rozstrzygnięć dotyczących nieruchomości, zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym także o ustalenie odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości lub żądania jej jej wykupu;
  • wydawania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę;
  • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
  • ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z posadowieniem sieci przesyłowych;
  • stwierdzania nieważności prawomocnych decyzji lub wznawiania zakończonych już postępowań.