Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Wiodącą specjalizacją Kancelarii są zagadnienia związane z nieruchomościami, przez które należy rozumieć zarówno grunty, trwale z gruntem związane budynki oraz wyodrębnione części tych budynków, stanowiące lokale mieszkalne lub użytkowe.

Prawo nieruchomości to nie tylko sprawy związane z powstaniem, treścią, zmianą czy wygaśnięciem prawa własności, ale też z takimi prawami jak użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe. Szeroko rozumiane prawo nieruchomości reguluje również takie kwestie jak na przykład najem, dzierżawa, użyczenie czy nawet zarządzanie nieruchomością wspólną.

Wspieramy zarówno dużych przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w nieruchomości, jak i osoby fizyczne, dla których nieruchomości to ich największy majątek.

Nasze usługi obejmują fachowe doradztwo prawne w kwestiach dotyczących nieruchomości, a także reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej w szczególności w obszarach takich jak:

 • badanie prawne stanu nieruchomości (due diligence) i dobór właściwej strategii działania;
 • analiza i opiniowanie umów deweloperskich, umów sprzedaży, o ustanowienie służebności gruntowej, drogi koniecznej, dożywocia, najmu, dzierżawy;
 • zasiedzenie nieruchomości oraz służebności;
 • ustanowienie/zniesienie służebności gruntowych, drogi koniecznej czy przesyłowych;
 • zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość;
 • rozliczenia nakładów na nieruchomości;
 • wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • naruszenia posiadania;
 • wydania nieruchomości i opróżnienia lokalu (eksmisje);
 • spory dotyczące najmu lub dzierżawy;
 • postępowania wieczystoksięgowe, w tym postępowania o założenie księgi wieczystej, zmianę lub wykreślenie wpisu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.