Prawo karne

Prawo karne

Informacja dotycząca spraw z zakresu prawa karnego

Zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw od wielu lat obejmuje kompleksowa pomoc prawną z zakresu prawa karnego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje pełnienie funkcji obrońcy – od momentu zatrzymania przez Policję, przez postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe jak również postępowanie w sprawie o wykonania kary. Jednocześnie nasi specjaliści zajmują się profesjonalnym reprezentowaniem osób pokrzywdzonych przez sprawcę przestępstwa – dbają o ich interesy, dążą naprawienia doznanej w wyniku przestępstwa szkody, a co najważniejsze dbają o zaspokojenie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej oraz ochronę stosunków społecznych poprzez eliminowanie z życia społecznego sprawców przestępstw.

 

Zakres pomocy prawnej

W związku z powyższym Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa karnego, a doświadczenie zawodowe naszych specjalistów skupia się w szczególności na zagadnieniach dotyczących:

 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w szczególności wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień, wykroczenia drogowe);
 • przestępstw przeciwko mieniu (oszustwa, wyłudzenia, kradzieże, rozboje, przywłaszczenie, paserstwo i inne przeciwko mieniu),
 • przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (nieuprawnione posiadanie środków odurzających lub substancji psychoaktywnych, wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychotropowych, wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie lub nabywanie niektórych przyrządów, wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychoaktywnych i inne).
 • przestępstw w obrocie gospodarczym (łapownictwo, płatna protekcja, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, przyjmowanie korzyści majątkowych, wyłudzenie kredytu, odszkodowania i inne),
 • przestępstw przeciwko rodzinie (znęcanie się, niealimentacja),
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (bójka, pobicie, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy),
 • przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, stalking, utrudnianie korzystania z lokalu, zakłócanie miru domowego
 • odpowiedzialności karnej za wystąpienie katastrofy budowlanej i odpowiedzialność za wypadki na budowie;
 • przestępstw dotyczących przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych;
 • przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i wiarygodności dokumentów (składanie fałszywych zeznań, poświadczenie nieprawdy, podrabianie i przerabianie dokumentów, fałszerstwo faktur),
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie osób fizycznych i prawnych, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej),
 • przestępstw dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela (udaremnianie i uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela, zaspokajanie wybranych wierzycieli, nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej),

Szybka i skuteczna pomoc prawna

W związku zaś ze specyfiką postępowania karnego ważne jest szybkie podjęcie kroków celem zabezpieczenia interesów Klienta, dlatego też tak ważne jest uzyskanie szybkiej kompleksowej porady prawnej od specjalisty z zakresu prawa karnego, który dokona wnikliwej analizy wszelkich elementów sprawy dla zapewnienia wygranej. Pierwsze czynności w sprawie (zatrzymanie, złożenie wyjaśnień, odmowa składania wyjaśnień) mają bowiem ogromne znaczenie dla dalszego toku postępowania. Pomyślny wynika postępowania karnego jest zatem wynikiem wiedzy i ciężkiej pracy, a także poświęcenia dla sprawy. Powyższe może zapewnić nasza Kancelaria prawna.  Udzielana przez nas pomoc prawna obejmuje bowiem każdy etap postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego, w tym w szczególności:

 • porady prawne i konsultacje przed wszczęciem postępowania karnego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego (sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sporządzenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postepowania lub odmowie wszczęcia postępowania, złożenie wniosku o naprawienie szkody), a także działanie w imieniu pokrzywdzonych jako oskarżyciel posiłkowy lub subsydiarny,
 • prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, sporządzanie wniosków o ułaskawienie.
 • udział z klientem w czynnościach (przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna),
 • obronę oskarżonego na etapie postepowania sądowego przed Sądem I i II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym (sporządzanie w imieniu oskarżonego wniosków dowodowych, warunkowe umorzenie postępowania, apelacji, zażaleń, kasacji oraz innych pism w sprawach karnych, udział w przesłuchaniu świadków i biegłych),
 • reprezentowanie klienta w trakcie posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania, wniesienie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zmiana tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe,
 • udział z klientem w czynnościach (przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna),
 • reprezentowanie skazanego na etapie postepowania w przedmiocie wykonania kary (sporządzenie wniosku o wydanie wyroku łącznego, wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, wniosku o odroczenie wykonania kary, wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosku o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności),
 • obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, przygotowywanie wniosków dowodowych, wnoszenie uwag i zastrzeżeń do opinii biegłych,

Mając na względzie powyższym należy podkreślić, iż nasza Kancelaria wspiera klientów w sprawach karnych niezależnie od etapu, na jakim sprawa obecnie się znajduje, czyli przed wszczęciem postępowania karnego (np. przy złożeniu zeznań w charakterze świadka), w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuratorem lub policją), na etapie postępowania sądowego I i II instancji, w postępowaniu wykonawczym (po wydaniu prawomocnego wyroku i w trakcie wykonywania orzeczonej kary), a także w postępowaniu nadzwyczajnym (sporządzenie kasacji, wniosku o o 

Kancelaria Adwokacka Remigiusza Gołębiowskiego zapewnia profesjonalne usługi z zakresu prawa karnego. Adwokaci zatrudnieni w naszej kancelarii to wykwalifikowani specjaliści, którzy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Dzięki naszym usługom możesz mieć pewność, że uzyskasz profesjonalną opiekę prawną w postępowaniu karnym.

W czym pomogą adwokaci kancelarii adwokackiej Remigiusza Gołębiowskiego?

Adwokaci z naszej kancelarii pomogą w zakresie prawa karnego, w tym w postępowaniu sądowym, postępowaniu karnym, prywatnym aktom oskarżenia, sprawom karnym i wielu innym. Ponadto współpracujemy z organami ścigania, aby pomóc Ci wszelkimi możliwymi sposobami w przypadku popełnienia czynu zabronionego.

Jeśli szukasz adwokata z doświadczeniem w prawie karnym, nasza kancelaria jest idealnym miejscem dla Ciebie. Nasi adwokaci prawa karnego to eksperci w swoich dziedzinach, którzy zapewnią Ci odpowiednią opiekę prawną i obsługę.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokata Remigiusza Gołębiowskiego. Zapewniamy Ci najlepszą pomoc w przypadku jakichkolwiek spraw karnych. Zajmiemy się wszystkim, co jest związane z prawem karnym, aby umożliwić Ci otrzymanie profesjonalnej opieki prawnej.