Centralny Port Komunikacyjny – CPK odszkodowania za wywłaszczenie

Centralny Port Komunikacyjny – CPK odszkodowania za wywłaszczenie

Od kilku lat trwają prace nad realizacją ogromnej inwestycji publicznej polegającej na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego – CPK. W założeniu ma ona obejmować przede wszystkim budowę portu lotniczego w położonym 37 km na zachód od Warszawy Baranowie. Projektowane zamierzenie dotknie jednak nie tylko mieszkańców samego Baranowa, ale również innych części Polski, a to z uwagi na konieczność stworzenia odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej w postaci dróg czy choćby liczącej ponad 2000 km nowych linii kolejowych.

Choć prace związane z dokładnym określeniem lokalizacji inwestycji oraz towarzyszącej jej infrastruktury nadal trwają, już dziś warto zadbać o własne interesy. Przy tak dużej inwestycji należy liczyć się z tym, że decyzje o wywłaszczeniu nie będą doręczane bezpośrednio zainteresowanym, a jedynie publikowane w odpowiednich biuletynach informacji publicznej. Z dniem, z którym taka decyzja stanie się ostateczna, własność nieruchomości, na której posadowiony jest Twój dom, przejdzie na Skarb Państwa.

Co więcej, z chwilą doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o przeznaczeniu Państwa nieruchomości na cele inwestycji publicznej, rozpoczyna bieg 14-dniowy termin na podjęcie przez Państwa decyzji odnośnie do wyboru sposobu rekompensaty za utracone prawo własności. Możecie Państwo domagać się nieruchomości zastępczej lub odszkodowania, którego sposób wyliczenia na chwilę obecną nie został jeszcze sprecyzowany. Jednocześnie, od chwili doręczenia zawiadomienia o wywłaszczeniu, rozpoczyna swój bieg termin na wydanie nieruchomości.

Dlatego już dziś warto zadbać o swoje interesy i rozważyć najbardziej optymalną opcję zrekompensowania szkody związanej z wywłaszczeniem Państwa nieruchomości. Nasza Kancelaria, zapewniając wsparcie doświadczonych prawników, przedstawi Państwu możliwe warianty działania i pomoże w uzyskaniu najkorzystniejszego i słusznego odszkodowania za pozbawienie dorobku całego życia.

Jeżeli więc masz obawy, że należąca do Ciebie nieruchomość może zostać wywłaszczona w związku z budową CPK, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.