Wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomości

Wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomości

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, zarówno w okresie PRL, jak i w związku z obecnie realizowanymi inwestycjami, na przykład pod drogi publiczne. Prowadzimy sprawy związane z nieruchomościami, które zostały przejęte na rzecz Państwa zarówno z mocy prawa, jak i na podstawie decyzji administracyjnych, umowy, czy orzeczeń sądowych.

Skorzystanie z usług kancelarii umożliwi Państwu uzyskanie rzetelnej i wyczerpującej informacji odnośnie do możliwości zwrotu przejętej nieruchomości oraz innych roszczeń związanych z władczym pozbawieniem prawa własności nieruchomości.

W ramach prowadzonej przez nas praktyki, w imieniu naszych Klientów prowadzimy postępowania o ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Fachowe wsparcie prawnika w tego rodzaju sprawach jest kluczowe, gdyż pozwoli uniknąć sytuacji, w której organ będzie bezpodstawnie uchylał się od wypłaty należnego odszkodowania, ale też może istotnie przyczynić się do uzyskania wyższej rekompensaty i w szybszym terminie.

Zapewniamy kompleksową reprezentację przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. W razie potrzeby, w imieniu Klienta prowadzimy też sprawy zmierzające do ustalenia kręgu spadkobierców, poszukujemy archiwalnych dokumentów.

W sprawach, w których wywłaszczenie następuje w związku z bezprawnym działaniem władzy publicznej, prowadzimy postępowania przeciwko Skarbowi Państwa.