Prawo rolne

Prawo rolne

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest prawo rolne. Wieloletnie doświadczenie i znajomość specyfiki branży rolniczej umożliwia nam świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej nie tylko rolnikom, ale również innym podmiotom, które już działają bądź też dopiero chcą rozpocząć prowadzenie działalności w branży rolniczej lub spożywczej.

Kancelaria oferuje przede wszystkim:

 • udzielanie porad, analizy i opiniowanie umów w sprawach z zakresu prawa rolnego, w tym umów najmu, dzierżawy, dostawy, kontraktacji, sprzedaży, skupu i przechowania;
 • przygotowywanie opinii prawnych, pism i odwołań w toczących się postępowaniach na gruncie prawa rolnego;
 • pomoc prawną przy odrolnieniu i odlesieniu gruntów, w tym wyłączaniu z produkcji rolnej i leśnej;
 • pomoc we wszelkich sprawach dotyczących gruntów rolnych, w tym w postępowaniach rozgraniczeniowych, o zasiedzenie, związanych ze sporami sąsiedzkimi oraz z zakresu ochrony własności i posiadania;
 • doradztwo i pomoc prawną w obrocie nieruchomościami rolnymi (nabywanie, najem i dzierżawa), zwłaszcza na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • zabudowy gruntów rolnych;
 • wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód łowieckich;
 • prowadzenie spraw spadkowych obejmujących gospodarstwo rolne;
 • doradztwo prawne w zakresie wywłaszczania nieruchomości;
 • wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji i dofinansowania;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.