Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie

Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego przedwojennym właścicielom nieruchomości położonych poza obecnymi terytoriami Rzeczypospolitej Polskiej lub ich spadkobierców we wszelkich sprawach zmierzających do uzyskania rekompensaty za tak zwane mienie zabużańskie.  

Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania – zarówno w toku postępowania administracyjnego, jak i w sprawach rozpatrywanych przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Nasze działania mają charakter kompleksowy, bowiem pomagamy w skompletowaniu niezbędnej do uzyskania rekompensaty dokumentacji, prowadzimy postępowania o uznanie za zmarłego, stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzenie obywatelstwa polskiego, uzgodnienie treści aktów stanu cywilnego. Aktywnie występujemy do właściwych organów i archiwów państwowych – w tym zagranicznych – z wnioskami o odszukanie i udostępnienie dokumentacji dotyczących pozostawionych poza granicami RP nieruchomości.  

W świetle wyrażanych w ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, poglądów, odnoszących się między innymi do przesłanki powrotu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako warunku uzyskania prawa do rekompensaty za mienie zabużańskie, wsparcie doświadczonego prawnika może okazać się niezwykle przydatne w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia.  

Jeżeli zatem potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie uzyskania rekompensaty za mienie zabużańskie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.