Ksiegi wieczyste

Ksiegi wieczyste

Prowadzimy  wszelkie postępownaia  z zakresu  ksiąg  wieczystych

Księgi wieczyste z założenia mają stanowić rejestr wszystkich nieruchomości znajdujących się terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzone są one dla gruntów, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych, lokali mieszkalnych, wyodrębnionych z budynków, można również spotkać księgi wieczyste zakładane dla lokali, do których ustanowiono spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Rola ksiąg wieczystych, które są jawne, w obrocie prawnym nieruchomościami, jest niezwykle istotne. Na podstawie księgi wieczystej możliwe jest ustalenie właściciela konkretnej nieruchomości, jej powierzchni, tego, czy obciążona jest hipoteką lub innymi prawami osób trzecich. Większość istotnych zmian dotyczących nieruchomości, w szczególności zmiana jej właściciela, dokonana w wyniku sprzedaży albo dziedziczenia, podlega obowiązkowemu ujawnieniu w księdze wieczystej, zaś niedopełnienie tego obowiązku może znacząco utrudnić dalszy obrót nieruchomością, a także skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 10 tysięcy złotych.

W postępowaniach wieczystoksięgowych, które są mają charakter wysoce sformalizowany, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnika.

Nasza kancelaria świadczy pomoc we wszelkich postępowaniach wieczystoksięgowych. Naszym klientom doradzamy między innymi w zakresie:

  • zakładania ksiąg wieczystych;
  • spraw o dokonanie zmian wpisu w księdze wieczystej (m. in. ujawnienie prawa własności, wpis lub wykreślenie hipoteki, sprostowanie oznaczenia nieruchomości, odłączenie działki i założenie dla niej nowej księgi wieczystej, wpis lub wykreślenie służebności, ujawnienie budynku);
  • spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • zastępstwa prawnego w postępowaniach wieczystoksięgowych;
  • badaniu stanu prawnego nieruchomości.